این حرم و یک دعای مستجاب!
47 بازدید
تاریخ ارائه : 2/26/2014 9:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در این صحن و سرا ، این حریم قدسی ملکوتی ، جایی است که ارزش حضور و دو رکعت نماز و نیایش در آن کمتر از طواف خانه کعبه نیست:

-بالای سر آقا!

همان جایی که همگان برای درک فیض آن گوی سبقت از یکدیگر می ربایند.

نمازت را که خواندی ، اگر سر بچرخانی و آن بالا ، گوشه سمت چپ ، طاق متصل به حرم  را نظاره کنی ، دو بیت شعر زیبای دعبل خزاعی را می بینی که بر کاشی معرق نقش بسته و البته از چشم اغلب مردم پنهان است:

قبران فی طوس خیرالناس کلهم                               و قبر شرهم هذا من العبر

ماینفع الرجس من  قرب الزکی و لا                         علی الزکی بقرب الرجس من ضرر

دو نفر در طوس خفته اند ؛ یکی برترین مردم و دیگری بدترین آنان.

و این خود عبرتی بزرگ است.

نه آن نابکار پلید ، از قرابت و نزدیکی آن پاکیزه سودی می برد و نه آن هُمام بزرگ ، از همجواری آن پلید پلشت، ضرری.

....و اگر با تاریخ آشنا باشید ، می دانید که این شعر وصف حال امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام است و هارون الرشید عباسی.

و البته بیانگر نکته ای دیگر نیز هست و آن اینکه سرنوشت و عاقبت هر کس به دست خود او رقم می خورد و قرب مادی سبب نزدیکی معنوی نیست.

اما اگر از حق نگذریم این بهشت مصفا را ظرفیتی است که اگر کسی با دست و دل پاک در آن قدم نهد ، با پیمانه پر بازمی گردد.

و من توصیه می کنم که اگر روزی بدین درگاه رسیدی ، چیزی از خدا بخواه که بزرگان و سعادتمندان خواستند... که نزد کریم کریمانه باید رفت ، کریمانه باید خواست.

آن روحانی پاک سرشت وارد حرم شد و دید در سه گوشه این حریم کبریایی ، سه عالم بزرگ و ربانی مشغول نماز و عبادت اند؛

سه استوانه  استوار و رکن رکین خراسان  که اینک هر سه در جوار حق آرمیده اند :

آیت الله میرزا حسنعلی مروارید ، آیت الله میرزا جواد تهرانی و آیت الله میرزا علی آقا فلسفی.

اندیشید ، سؤالی مشترک از این عالمان ربانی بپرسد و خود به انتظار جواب بنشیند:

- اگر اکنون در این مکان مقدس ، خداوند یک دعای مستجاب به شما می داد ، از او چه می خواستید؟

حیران ماند از این وفاق در جواب ؛

آن هر سه بزرگوار از خداوند یک چیز خواستند:

عاقبت بخیری!

و او دریافت که از همه گنجینه های معنوی ، این گنج مهم تر و ارزشمندتر است.

آری ؛ هر چند گفته اند نمک آش خود را نیز از ما بخواه ؛

اما اگر به این درگاه رسیدی ، به اندک متاعی قناعت مکن که هشیاران نزد بزرگ ، حاجت بزرگ می برند. 

نگویید ، ندانستیم! 1

-----------------------------

1-خاطره ای ازحجت الاسلام والمسلمین قرائتی