مجموعه مقالات مدیریتی
40 بازدید
محل نشر: مجله آیینه رشد مدیران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/02/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی