می شکنم در شکن زلف یار
50 بازدید
ناشر: نشر معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 9
زبان : فارسی
"می شکنم در شکن زلف یار" اسم کتابی است از مجموعه کتاب های پرسمان که حکایات و داستانهای بسیار خواندنی با محوریت مباحث کاربردی اخلاقی را ارائه می نماید. صاحب این قلم آرزوداشته نوشته های او گاهی از یک تصمیم سربرآورند، گاهی احساس پاکی را زنده کنند، گاهی قطره اشکی از دیده ای فروریزند، گاهی رنجدیده ای را به فکر فروبرند وگاهی خم عشقی را بجوشانند و به شراب مهر مبدل سازند. او نمی داند در این کار توفیقی داشته است یا نه، اما دوست دارد ادعای حافظ را ، برای یک بار هم که شده تجربه کند: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن این مطالب قبلا درستون «جوانه» نشریه پرسمان چاپ شده و قدیم ترها، این نوشته ها در ستونی با همین نام در نشریه «ایران جوان» منتشر می شد؛ مطالبی که همواره برچسب «این ماجرا واقعی است» را بر خود داشتند و در نهایت در کتابی با عنوان «می شکنم در شکن زلف یار»، جمع آوری و چاپ شد و مورد استقبال گسترده ای نیز قرار گرفت.