شرط بلاغ
42 بازدید
ناشر: کانون اندیشه جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
"شرط بلاغ" یا چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ اثری است که توسط حسین سروقامت نگاشته شده و چاپ نخست آن به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های جوان انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شده است. این اثر که حاصل تجربیات تبلیغی مؤلف در سه دهه گذشته به شمار می‌آید، در وهله اول مبلغان جوان و در مرتبه بعد اهل منبر و تبلیغ را مورد خطاب قرار داده و اصول و فنون تبلیغ را به آنان یادآوری می‌نماید. مؤلف در طول کتاب بارها از عبارت "مدیر تبلیغ" استفاده نموده و علت این انتخاب را چنین بیان می کند: تعبیر" مدیر تبلیغ" را از روی عمد انتخاب کرده و بر واژه "مبلغ" ترجیح داده‌ام،‌تا به خواننده فرهیخته ‌ام تاکید کنم میان مدیر تبلیغ و مبلغ فرق‌هاست ! این یکی به محراب و منبری بسنده می کند و آن دیگری عرصه تبلیغ را سامان داده و مدیریت می کند. در حقیقت ارائه چهل کلید طلایی فرصتی است که مبلغان و مدیران تبلیغ با استفاده از آن تبلیغ را مدیریت نموده و به عرصه ‌های تازه‌ای دست یابند. بهانه‌ای که در این رهگذر، به طرح باید‌ها و نبایدهایی در دنیای تبلیغ پرداخته،‌خاطره‌ها و مخاطره‌هایی مورد بحث و کنکاش قرار گیرند. نویسنده در این اثر کوشیده است فرا تر از طرح موضوعات کلی که اغلب شنیده اند و به خاطر سپرده‌اند، به برخی مباحث کاربردی که مبلغ " عمل‌گرا" بر آنها تآکید دارد و در فضای " کارو تلاش مستمر" معنی و مفهوم پیدا می‌کند، پرداخته،‌کیفیت تبلیغ را ارتقاء بخشد. حسین سروقامت اعتقاد دارد اگر مبلغی این کتاب را مطالعه نموده و مباحث آن را بکار بندد، پای در عرصه‌ای می‌نهد که در نوع و شیوه تبلیغ او کاملاً تاثیرگذار خواهد بود. "چک سفید امضا قبول نکنید"،" ازمنافقین درس بگیرید" ، " از مجاری صفراوی الگو بگیرید" ، کاریکاتور تربیت نکنید"، "هفت بار که افتادید،‌برای هشتمین بار برخیزید" و ... بخشی از مضامین و موضوعات این کتاب راتشکیل می‌دهند. از این نویسنده قبلا کتاب‌های می‌شکنم در شکن زلف یار، جمیل بی‌بدیل، غدیر پیوند آسمان و کویر، بانوی آب و‌ آفتاب و .... به چاپ رسیده است. مطالعه اثر حاضر را به همه کسانی که با مقوله تبلیغ، آموزش و تعلیم و تربیت ارتباط دارند، توصیه می کنیم.