بانوی آب و آفتاب
45 بازدید
ناشر: نشر معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
کتاب" بانوی آب و آفتاب" به قلم حسین سرو قامت و به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف تدوین شده و توسط نشر معارف منتشر شده است. این اثر در حقیقت کتاب شناسی آثار منتشر شده در خصوص حضرت زهرا (س) است. این کتاب به معرفی 822 عنوان کتاب در خصوص زندگی و نقش حضرت زهرا(س) درچهار بخش گوناگون پرداخته است. در بخش نخست 12کتاب شاخص در 12 مقاله تفصیلی نقد و بررسی شده است. در بخش دوم که کتاب شناسی توصیفی لقب گرفته ، به توصیف 30 اثر فاطمی پرداخته شده و در بخش سوم که کتاب شناسی اجمالی است ، 646 اثر معرفی شده است. می باشد که تا پایان سال تیر ماه 48 منتشر شده اند. در بخش چهارم 135کتاب خطی در این حوزه معرفی شده اند. این اثر همچنین به مقالات این حیطه نیز توجه داشته است. محقق این اثر هدف خود را در وهله اول آشنا ساختن نسل جوان بویژه دانشجویان با انواع رویکردها و نگرش ها و تحلیل های عرفانی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی حوزه زندگانی معنوی حضرت زهرا (س) و سپس نقد منصفانه آثار در بین جامعه کتابخوان اعلام کرده است.