سیاحت غرب
52 بازدید
ناشر: بنیاد بعثت
نقش: مصحح
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
کتاب سیاحت غرب اثر ارزشمند آقا نجفی قوچانی که به سرگذشت ارواح پس از مرگ می پردازد تاکنون بارها و بارها چاپ و منتشر شده است. نگارنده مطالب کتاب را با استفاده از مفاد برخی از آیات قرآنی، اخبار، احادیث نبوی و ائمه معصومین (ع) تدوین نموده و ضمن آن به گونه ای داستان وار از سیر و سیاحت ارواح نیکوکاران و زشت‌کاران پس از مرگ سخن به میان آورده است. حسین سروقامت ضمن ویرایش و تصحیح این کتاب ، بویژه مأخذ شناسی را در اثر حاضر مورد توجه قرار داده و شیوه جدیدی برای عرضه بهتر کتاب ارائه نموده است. سیاحت غرب با ویرایش جدید و تصحیح سروقامت نخستین بار در سال 1374 توسط بنیاد بعثت در 130 صفحه چاپ و منتشر گردید و آنگاه در سال 1390 برای دومین بار توسط دارالثقافه تجدید چاپ شد.